ช่องทางการโอนเงินผ่าน 3 ธนาคารดังนี้

 

 

ธนาคาร ประเภทบัญขี สาขา เลขที่บัญชี  
กสิกร ออมทรัพย์ 0000 000-0-00000-0  
ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 0000 000-000000-0  
กรุงเทพ ออมทรัพย์ 0000 000-00000-0  

 

 

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง sms หรือ line แจ้งธนาคารและจำนวนเงินที่โอน เพื่อยืนยันการโอนเงิน